انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان

1) قوانین و مقررات راجع به تاسیس و نحوه فعالیت های آن موسسه

سازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شورای اسلامی ، به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است.

نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از ؛ مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل های‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ رسیدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در این‌ قانون‌ تـدوین‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود.

مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ، در 7 رشته اصلی فعالیت می کنند که این رشته ها عبارتند از ، عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، نقشه برداری ، ترافیک و شهرسازی می باشد و بر اساس سابقه و تجربه کاری به 3 پایه صلاحیت مهندسین پایه سه در شروع فعالیت ، مهندسین پایه دو با تجربه و سابقه حدود 7 سال و مهندسین پایه یک با تجربه و سابقه 12 سال و بیشتر تقسیم می شوند.

دانش آموختگان رشته های هفتگانه مهندسی بعد از گذشت سه سال از زمان فارغ التحصیلی خود در آزمون ورود به حرفه مهندسی شرکت کرده و در صورت کسب نمره قبولی در این آزمون که به صورت سراسری برگزار می گردد ، پروانه اشتغال به کار از سوی وزارت راه و شهرسازی دریافت و در امور طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی که از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و ارجاع می شود ، فعالیت کنند.

همانگونه که در اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده است ؛ هدف اصلی این قانون احداث ساختمان هایی است که با رعایت اصول فنی و استانداردهای مورد قبول ساختمان ، ایمنی ، بهداشت و آسایش را برای بهره برداران و ساکنین آن به ارمغان آورد که ابزار تحقق این هدف رعایت مقررات ملی ساختمان و همت و تلاش مهندسان رشته های هفتگانه در این راستا است.
دانلود فایل قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

2) ارکان موسسه و وظایف و اختیارات هر رکن

ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان‌ها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رییس سازمان، و شورای انتظامی‌نظام مهندسی.

برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های‌اصلی مهندسی شامل معماری، عمران،تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.

هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان‌می‌باشد. سازمان‌های استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای‌مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استان‌های مجاوری که در آن‌ها سازمان استان تأسیس نشده باشد. دفاتر نمایندگی دایر نموده وانجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی دررشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

‌الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب - استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "‌سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "‌هیأت مدیره".
‌د - تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای
سازمان بر اساس پیشنهاد "‌هیأت مدیره".
ه - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.

هر یک از سازمان‌های استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی‌ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

شرایط انتخاب‌شوندگان هیأت‌های مدیره سازمان‌های نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:
1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
4 - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی.
5 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران.
6 - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین‌نامه.
هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رییسه‌ای متشکل از یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام‌وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم کمیسیون‌های تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض‌اختیار هیأت مدیره به این کمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئولیت آن هیأت نمی‌کاهد. رییس هیأت مدیره، رییس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.

 


اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1 - برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.
2 - برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق
ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات. 4 - همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات
ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی وهادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
5 - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و
فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6 - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
7 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی ومعرفی طرحهای ارزشمند.
8 - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع
مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع‌مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9 - کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی‌ساختمان و استانداردها و معیارها.
10 - کمک به ارتقای کیفیت طرح‌های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت درکمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیری در مورد
اینگونه طرح‌ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای‌طرح‌های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
11 - ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12 - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13 - تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
14 - معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان جهت عضویت در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیاتی فنی و مهندسی‌اعضاء سازمان.
15 - تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات‌مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.
16 - سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

به منظور گسترش همکاری‌های حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجوددر سازمان اجازه داده می‌شود گروه‌های تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود.

چگونگی فعالیت ومدیریت گروه‌ها به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس‌خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

‌رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای‌یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی‌در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

 

3) چارت تشکیلاتی سازمانی

فایل چارت سازمان

فایل شماره های تماس واحدها

 

4) مشخصات رئیس و مدیران هر رکن

رییس سازمان: آقای مهندس مرادزاده

مدیر منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی: خانم مهندس صعودی

مدیر فنی و اجرایی: آقای مهندس خلیل زادگان

رییس شورای انتظامی : آقای مهندس سیفی

اعضای محترم سازمان و شهروندان گرامی می توانند برای ارسال نظرها و پیشنهادهای خود از طریق درگاه ارتباط با ریاست نکات خود منعکس نمایند که در صفحه اول سایت در سمت راست قابل مشاهده است.

 

5) مشخصات اعضای هیات مدیره با هیات اجرایی

اعضای هیات مدیره

 

6) مشخصات مجامع عمومی یا شوراهای تصمیم گیری

مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی ، عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ، رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل میشود ، و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف: انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب : استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج : بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
د : تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع
درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ه : بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود.

7) مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی

بازرسان سازمان

اعضای محترم سازمان و شهروندان گرامی می توانند برای ارسال نظرها و پیشنهادهای خود از طریق درگاه ارتباط با بازرسان نکات خود منعکس نمایند که در صفحه اول سایت در سمت راست قابل مشاهده است.

 

8) مشخصات شورای انتظامی 

اعضای شورای انتظامی سازمان

عملکرد شورای انتظامی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

اعضای محترم سازمان و شهروندان گرامی می توانند برای ارسال نظرها و پیشنهادهای خود از طریق درگاه ارتباط با بازرسان نکات خود منعکس نمایند که در صفحه اول سایت در سمت راست قابل مشاهده است.

 

8) مشخصات نمایندگان سازمان

نمایندگان سازمان در جلسات خارج از سازمان

 

10 )فرایند عضویت

 • بر اساس ماده 45 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :عضویت در «نظام مهندسی استان» مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:
  الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط».
  ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت،‌ در حوزه استان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه‌ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.
  پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
  ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق «نظام مهندسی استان» یا «شورای مرکزی» تصویب و ابلاغ شده یا می‌شود، در چهارچوب اهداف «قانون» و آئین‌نامه اجرایی آن.
  ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.
  ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
 • ماده 46
  کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته میشوند در موارد زیر عضویت آنها قطع میشود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:
  الف ـ نقل مکان به استان دیگر.
  ب ـ استعفا از عضویت نظام مهندسی استان
  پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آیین نامه.
  ت ـ اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.
  تبصره ـ قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.
 • ماده 50
  عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر میباشد:
  الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط
  ب ـ شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.
  پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان.
  ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار میدهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.
  ث ـ استفاده از پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.
  ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم میشود.
  چ ـ استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون
  ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی.

برای عضویت می توانید به مراجعه به سامانه عضویت الکترونیکی اقدام نمایید.

فایل راهنمای عضویت در سازمان

اطلاعات در خصوص اعضای سازمان

کلیه اطلاعات در خصوص هر یک از اعضای محترم سازمان در بخش جستجوی اعضا در سمت چپ صفحه اصلی سایت سازمان قایل مشاهده می باشد و همچنین اعضای دارای پروانه و بدون پروانه از طریق این سامانه قابل استناد می باشد.

 

اطلاعات مالی و محاسباتی

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱

بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸

بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷

صورت های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹

گزارش حسابرسی مستقل برای سال مالی ۱۴۰۰

اطلاعات عملکردی موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی در حوزه هایی که خدمت عمومی ارائه می دهند و حسب مورد از جمله

۱) اطلاعات راجع به خدمات و کالاهایی که موسسه ارائه می دهد

معرفی مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال به کار جهت ارائه خدمات مهندسی از جمله طراحی، نظارت و اجرا نیز کنترل کیفیت طراحی و اجرا پروژه های ساختمانی برای اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان

 

۲) تعداد و مشخصات آزمون های برگزار شده و نتایج هر کدام

در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران ، معماری ، مکانیک ، برق ، نقشه‌برداری ، شهرسازی و ترافیک به صورت سراسری از سوی سازمان سنجش کشور و وزارت راه و شهرسازی سالانه در دو نوبت برگزار می گردد.

برای قبول شدگان در این آزمون ، پروانه اشتغال به کار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می توانند با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir ضمن مطالعه ضوابط نسبت به ثبت نام در زمان مقرر اقدام نمایند.

نتایج این آزمون نیز معمولا بعد از دو یا سه ماه پس از برگزاری آزمون در سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان اعلام می گردد.

 

۳) تعداد پروانه های صادر شده و تمدید شده

آمار صدور پروانه اشتغال از اول فروردین ۱۴۰۱ لغایت پایان اردیبهشت

 

۴)تعداد نیروی های استخدام شده و وضعیت استخدامی هر کدام

لیست کارکنان مرکز استان

لیست کارکنان دفاتر‌نمایندگی

 

۵) اطلاعات دوره های آموزشی یا کارآموزی برگزار شده

لیست دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۴۰۰

لیست سمینار و وبینارهای برگزار شده در سال ۱۴۰۰

 

مصوبات و تصمیمات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است.

1) کلیه مصوبات

مصوبات دوره نهم هیات مدیره سازمان

دستور جلسات دوره نهم هیات مدیره سازمان

 

2) آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، شیوه نامه ها و کلیه ابلاغیه ها و مکاتبات که مبنای عمل در هر یک از ارکان موسسه

دریافت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مباحث بیست و دو گانه مقررات ملّی ساختمان

 

3)تعرفه ها یا نرخ های مصوب برای ارائه خدمات ، مرجع تصویب آنها و نحوه وصول آنها

تعرفه خدمات مهندسی

 

اطلاعات انتخابات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی که حسب مورد از جمله مشتمل بر موارد زیر است.

1) انواع انتخاباتی که در موسسه برگزار می گردد.

برگزاری انتخابات هیات مدیره سازمان هر سه سال یکبار

برگزاری انتخابات گروه های تخصصی هر سه سال یکبار

برگزاری انتخابات داخلی هیات رئیسه سازمان هر سال

برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجمع عمومی در هر مجمع برگزار شده

برگزاری انتخابات بازرسان سازمان هر دو سال یکبار در مجمع عمومی

2) شرایط نامزدها

کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی،ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 59 آئین نامه اجرائی(اصلاحی) آن بوده می توانند نامزد انتخابات هیات مدیره شوند.

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2- نداشتن فساد اخلاقی ، مالی ، و عدم اعتیاد به مواد مخدر
3-داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی
4- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیر قانونی
5-داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبصره : اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند .
6- دارا بودن پروانه اشتغال پایه (1) با دو سال سابقه یا بالاتر در رشته اصلی مهندسی ساختمان و از 7 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشد و سایر شرایط مندرج در ماده 59 اصلاحی آیین نامه اجرایی

3) تاریخ و مکان برگزاری هر یک از انتخابات

انتخابات هیات مدیره سازمان هر سه سال یکبار و در مهرماه برگزار می گردد.

4) نحوه بررسی صلاحیت نامزدها

صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره از سوی هیات نظارت استان و کشور بررسی و اعلام می گردد.