- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > صندوق قرض الحسنه

 اخبار

لیست کاندید های هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق قرض الحسنه
آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم صندوققرض الحسنه
ترازنامه(بیلان)97
آگهی دعوت نامزدی بازرس صندوق
آگهی دعوت نامزدی هیئت مدیره صندوق
درگاه اینترنتی
پرداخت مستمری و اقساط با درگاه اینترنتی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول )
لیست کاندیدهای بازرس صندوق
تزاز نامه ( بیلان)1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي(نوبت اول) صندوق قرض الحسنه سازمان نظام مهندسي و آگهي دعوت نامزدي بازرس قانوني

 تابلوی اعلانات

وام های پرداخت شده در آذر ماه 97 و ثبت نوبت وام برای ماه های بعدی طبق شماره کد عضویت اعضا
آدرس Email صندوق قرض الحسنه
آدرس وب سایت صندوق قرض الحسنه برای اطلاع از پرداختی ها و دریافتی های اعضا محترم
آدرس gmail صندوق قرض الحسنه
آدرس کانال تلگرام صندوق قرض الحسنه
وام های پرداختی برای مهر ماه و نوبت انتظار وام برای آبان و آذر ماه 97
پرداخت مستمری و اقساط برای اعضای محترم شهرستانی

 فرم ها

شرایط عضویت40 KBشرایط عضویت.doc
فرم درخواست عضویت37 KBفرم درخواست عضویت.doc
قرارداد پرداخت تسهيلات17 KBقرارداد پرداخت تسهيلات.pdf
خروج از عضويت25 KBخروج از عضويت.pdf
فرم درخواست وام39 KBفرم درخواست وام.pdf
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط