- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  

> صندوق قرض الحسنه

 اخبار

نوبت وام اسفند ماه 99
نوبت وام بهمن ماه 99
نوبت وام دی ماه 99
نوبت وام آذر ماه99
نوبت وام نیمه دوم آبان99
نوبت وام نیمه اول آبان99
نوبت وام مهر ماه 99
نوبت وام نیمه دوم شهریور99
نوبت وام نیمه اول شهریور ماه 99
نوبت وام مرداد ماه 99
نوبت وام تیرماه 99
نوبت وام خرداد99
نوبت وام اردیبهشت99
نوبت وام فروردین ماه 99
نوبت وام اسفند ماه 98
نوبت وام بهمن ماه 98
نوبت وام دی ماه98
نوبت وام آبان ماه 98
آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13
نوبت وام مهر ماه 98
آگهی مجمع فوق العاده نوبت (سوم)
نوبت وام شهریور98
آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)
مجمع فوق العاده (نوبت اول)1398/07/01
نوبت وام مرداد98
هیئت مدیره منتخب صندوق قرض الحسنه مجمع98/04/27
لیست کاندید های هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق قرض الحسنه
آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم صندوققرض الحسنه
ترازنامه(بیلان)97
آگهی دعوت نامزدی بازرس صندوق
آگهی دعوت نامزدی هیئت مدیره صندوق
درگاه اینترنتی
پرداخت مستمری و اقساط با درگاه اینترنتی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول )
لیست کاندیدهای بازرس صندوق
تزاز نامه ( بیلان)1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي(نوبت اول) صندوق قرض الحسنه سازمان نظام مهندسي و آگهي دعوت نامزدي بازرس قانوني

 تابلوی اعلانات

شرایط عضویت در صندوق قرض الحسنه نظام مهندسی
وام های پرداخت شده در آذر ماه 97 و ثبت نوبت وام برای ماه های بعدی طبق شماره کد عضویت اعضا
آدرس Email صندوق قرض الحسنه
آدرس وب سایت صندوق قرض الحسنه برای اطلاع از پرداختی ها و دریافتی های اعضا محترم
آدرس gmail صندوق قرض الحسنه
آدرس کانال تلگرام صندوق قرض الحسنه
وام های پرداختی برای مهر ماه و نوبت انتظار وام برای آبان و آذر ماه 97
پرداخت مستمری و اقساط برای اعضای محترم شهرستانی

 فرم ها

شرایط عضویت-139 KBشرایط عضویت-1.doc
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط