- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

صندوق قرض الحسنه

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > صندوق قرض الحسنه

 اخبار

نوبت وام بهمن ماه 98
نوبت وام دی ماه98
نوبت وام آبان ماه 98
آگهی لغو مجمع فوق العاده به تاریخ 1398/08/13
نوبت وام مهر ماه 98
آگهی مجمع فوق العاده نوبت (سوم)
نوبت وام شهریور98
آگهی دعوت به مجمع (نوبت دوم)
مجمع فوق العاده (نوبت اول)1398/07/01
نوبت وام مرداد98
هیئت مدیره منتخب صندوق قرض الحسنه مجمع98/04/27
لیست کاندید های هیئت مدیره و بازرس قانونی صندوق قرض الحسنه
آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت دوم صندوققرض الحسنه
ترازنامه(بیلان)97
آگهی دعوت نامزدی بازرس صندوق
آگهی دعوت نامزدی هیئت مدیره صندوق
درگاه اینترنتی
پرداخت مستمری و اقساط با درگاه اینترنتی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول )
لیست کاندیدهای بازرس صندوق
تزاز نامه ( بیلان)1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي(نوبت اول) صندوق قرض الحسنه سازمان نظام مهندسي و آگهي دعوت نامزدي بازرس قانوني

 تابلوی اعلانات

شرایط عضویت در صندوق قرض الحسنه نظام مهندسی
وام های پرداخت شده در آذر ماه 97 و ثبت نوبت وام برای ماه های بعدی طبق شماره کد عضویت اعضا
آدرس Email صندوق قرض الحسنه
آدرس وب سایت صندوق قرض الحسنه برای اطلاع از پرداختی ها و دریافتی های اعضا محترم
آدرس gmail صندوق قرض الحسنه
آدرس کانال تلگرام صندوق قرض الحسنه
وام های پرداختی برای مهر ماه و نوبت انتظار وام برای آبان و آذر ماه 97
پرداخت مستمری و اقساط برای اعضای محترم شهرستانی

 فرم ها

شرایط عضویت-139 KBشرایط عضویت-1.doc
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط