- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

رياست

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > رياست

لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق

همكاران ارجمند و مهندسين گرانقدر

 انتخابات دور هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي عليرغم فراز و نشيب هاي فراوان سرانجام به تاييد مقام عالي وزارت راه و شهرسازي رسيد. حال كه با الطاف بيكران حضرت حق بعد از ٢٠ سال اين سازمان به عنوان بزرگترين سازمان مردم نهاد فني به درختي تنومند تبديل و منشاء خدمات بزرگي در عمران و آبادي ميهن عزيزمان گرديده، براي ادامه رشد و بالندگي خود در برهه اي حساس قرار گرفته و براي رسيدن به جايگاهي شايسته و اثر گذاري واقعي خود، نيازمند نگرشي نو و گام هايي راسخ مي باشد. بي شك راي اعضاء در اين دوره به منتخبين خود امانتي بس سنگين بر دوش آنان نهاده است. اينجانب ضمن سپاس از اعتماد اعضاء علي الخصوص هيئت مديره محترم دوره هفتم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي كه مسئوليت سنگين وخطيري را بر دوش اينجانب نهاده اند تقدير و تشكر مي نمايم و بر خود فرض مي دانم با استعانت از درگاه ايزد منان و بهره گيري از رهنمودهاي پيشكسوتان و شما مهندسين بزرگوار بر سوگند مهندسي خويش ثابت قدم تر از پيش بوده و در راستاي اعتلاي جايگاه و شان مهندسي، ارتقاء منزلت اعضاي سازمان، رعايت اخلاق حرفه اي، شفاف سازي عملكرد سازمان و اجراي قانون از هيچ تلاشي دريغ ننموده و با توكل بر پروردگار متعال امانتدار شايسته اي بر اعتمادتان باشم؛ اميد است با پيشنهادات راهگشا و انتقادات سازنده تان راهنماي اينجانب در نيل به اين رسالت مقدس باشيد تا با همدلي و تعاملي سازنده، افقي روشن براي جامعه مهندسي استان ترسيم شود.


                                                     
بهرنگ ديلمقاني

                                                                     رئيس سازمان

 

 

 

 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo