- محتویات اصلی صفحه
سايت

پروانه اشتغال

جستجو کن
  

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > پروانه اشتغال

 اخبار

برنامه زمانبندی مراجعه به سازمان برای پذیرفته شدگان آزمون اردیبهشت97
اطلاعیه
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها 97/02/16
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/05/25
مصوبات كميسيون هم ارزي رشته ها94/10/12
مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها96/08/06
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن وساختمان
قابل توجه فارغ التحصيلان رشته كارشناسي پيوسته مهندسي الكترونيك

 فرم ها

مدارك لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی براي اولين بار88 KBمدارك لازم برای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی براي اولين بار.pdf
فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي20 KBفرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي.PDF
فرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي55 KBفرم خوداظهاري شاغل تمام وقت جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي.PDF
مدارك لازم جهت تمديد و ارتقا پایه پروانه و اضافه نمودن صلاحیت جدید72 KBمدارك لازم جهت تمديد و ارتقا پایه پروانه و اضافه نمودن صلاحیت جدید.pdf
فرم تعهد399 KBفرم تعهد.jpg
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت47 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت46 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي بصورت پيمانكاري و پيمان مديريت
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي33 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقيقي با بخشنامه اصلاحي
مدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي37 KBمدارك لازم جهت اخذ صلاحيت سازنده حقوقي با بخشنامه اصلاحي
 
 
Microsoft Windows SharePoint Services Logo

 لينك هاي مرتبط