وبینار طراحی سیستم اتصال زمین فونداسیونی بر پایه استاندارد DIN18014 و مطالعه تطبیقی آن با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت 11:33  | 1 بازدید NONE

لینک ثبت نام:
https://lmsiriceo.ir/course/show/110/75430560d8045767ba8b1a5384459040

ارسال دیدگاه :