برنامه برگزاری دوره های آموزشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی

سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت 13:25  | 1 بازدید الهام بايرامي

برنامه برگزاری دوره های آموزشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی
شروع کلاس ها ساعت ۹ صبح در محل سازمان نظام مهندسی

ارسال دیدگاه :