نام نام خانوادگی: معصوم کارگر
سمت: عضو علی البدل
رشته: برق

شماره‌های تماس

- 09141415790

وب سایت:

آدرس ایمیل