نام نام خانوادگی: خالد بهرام زاده
سمت: عضو اصلی
رشته: عمران

شماره‌های تماس

- 09144816586

وب سایت:

آدرس ایمیل