نام نام خانوادگی: فریدون نقیبی
سمت: عضو اصلی
رشته: نقشه برداری

شماره‌های تماس

- 09144473326

وب سایت:

آدرس ایمیل