نام نام خانوادگی: کریم ارس زاده
سمت: عضو اصلی
رشته: تاسیسات برقی

شماره‌های تماس

- 09144465688

وب سایت:

آدرس ایمیل