نام نام خانوادگی: قادر احمدی
سمت: عضو اصلی
رشته: شهرسازی

شماره‌های تماس

- 09143414729

وب سایت:

آدرس ایمیل