نام نام خانوادگی: یزدانشیر آذري كيا
سمت: عضو اصلی
رشته: عمران

شماره‌های تماس

- 09144411520

وب سایت:

آدرس ایمیل

رشته عمران