- محتویات اصلی صفحه
سايت

آموزش

جستجو کن
  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > آموزش > اخبار > تغييرات برنامه زمانبندی برگزاري دوره های كارآموزي صلاحیت اجرا ورود به حرفه پايه3 (بخش تئوری دوره ها) -گروه5-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد  

اخبار: تغييرات برنامه زمانبندی برگزاري دوره های كارآموزي صلاحیت اجرا ورود به حرفه پايه3 (بخش تئوری دوره ها) -گروه5-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

 

تغييرات برنامه زمانبندی برگزاري دوره های كارآموزي صلاحیت اجرا ورود به حرفه پايه3 (بخش تئوری  دوره ها) -گروه5-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد 

متن خبر

 
پیوست ها
اصلاحيه برنامه زمانبندی برگزاري دوره های كارآموزي صلاحیت اجرا ورود به حرفه پايه3 -گروه5-مجري دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد.pdf    
زمان ایجاد 2020/02/17 12:58 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی 
زمان آخرین تغییر 2020/02/17 01:00 ب.ظ  توسط سمیرا پورمجیدی