- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> اخبار سازمان > تصویر نامه سازمان به معاونت محترم فنی و عمرانی استانداری در خصوص درخواست همکاری از شهرداریها در زمینه بسترسازی سامانه نظام جامع الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی  

اخبار سازمان: تصویر نامه سازمان به معاونت محترم فنی و عمرانی استانداری در خصوص درخواست همکاری از شهرداریها در زمینه بسترسازی سامانه نظام جامع الکترونیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی


عنوان

تصویر نامه سازمان به معاونت محترم فنی و عمرانی استانداری در خصوص درخواست همکاری از شهرداریها در زمینه بسترسازی سامانه نظام جامع الکترونیک  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی  

متن

 

تاریخ انقضاء

 

عكس

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2021/05/03 04:53 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2021/05/03 04:53 ب.ظ  توسط الهام بایرامی