- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي > اخبار سازمان > کارگاه تخصصی آخرین پدیده های مهندسی سازه و سیر تکاملی آن با توجه به سازه های تعمیرپذیر  

اخبار سازمان: کارگاه تخصصی آخرین پدیده های مهندسی سازه و سیر تکاملی آن با توجه به سازه های تعمیرپذیر


عنوان

کارگاه تخصصی آخرین پدیده های مهندسی سازه و سیر تکاملی آن با توجه به سازه های تعمیرپذیر 

متن

 

تاریخ انقضاء

2018/11/02 

عكس

 
پیوست ها
زمان ایجاد 2018/09/11 11:30 ق.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2018/09/11 11:30 ق.ظ  توسط الهام بایرامی