- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> تابلوی اعلانات > لیست واحدهای تولیدی شناسایی شده مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد  

تابلوی اعلانات: لیست واحدهای تولیدی شناسایی شده مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد


 

لیست واحدهای تولیدی شناسایی شده مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد 

متن

 

تاریخ انقضاء

2021/10/05 
پیوست ها
لیست واحدهای تولیدی شناسایی شده مصالح ساختمانی فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد.pdf    
زمان ایجاد 2021/05/02 01:32 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2021/05/02 01:33 ب.ظ  توسط الهام بایرامی