- محتویات اصلی صفحه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي

جستجو کن

  
> تابلوی اعلانات > راهنمای راهکارهای برقراری تهویه در ساختمان در همه گیری کووید 19  

تابلوی اعلانات: راهنمای راهکارهای برقراری تهویه در ساختمان در همه گیری کووید 19


 

راهنمای راهکارهای برقراری تهویه در ساختمان در همه گیری کووید 19 

متن

 

تاریخ انقضاء

2021/08/19 
پیوست ها
راهنمای راهکارهای براقرای تهویه در ساختمان در همه گیری 19کووید.pdf    
زمان ایجاد 2021/04/28 12:40 ب.ظ  توسط الهام بایرامی 
زمان آخرین تغییر 2021/04/28 07:54 ب.ظ  توسط الهام بایرامی